Joriendevries.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Joriendevries.nl.

Verzamelde gegevens; verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond van verwerkingen
Bij het bestellen van producten verzamelen wij de gegevens die u bij uw aankoop opgeeft; daarnaast bewaren we ook uw bestelhistorie en betaalgegevens.

Persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
1. Uw contactgegevens (zakelijk en/of privé), betaalgegevens en bestelhistorie voor het leveren van producten en diensten en/of toegang tot digitale producten; verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
2. Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten.
3. Ten behoeve van de financiële administratie; verwerking op grond van uitvoering van de overeenkomst of wettelijke verplichtingen.

Telefoonnummer:
Uitsluitend om u zo nodig te vragen naar of op de hoogte te stellen van leveringsdetails en/of voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Wij zullen u niet telefonisch benaderen voor ongevraagde aanbiedingen of reclamedoeleinden.

Minderjarigen:
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op; de contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Verstrekken van gegevens aan derden
Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derde partijen verstrekt wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met digitale producten. Met elk van deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin onder meer is vastgelegd dat zij dezelfde zorgvuldigheid in het verwerken van uw persoonsgegevens in acht nemen als wij zelf hanteren.
Persoonsgegevens worden nooit verstrekt of doorverkocht aan commerciële partijen voor reclamedoeleinden.

Beoordelingen WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden geplaatst) voor een goede werking van de website (functionele cookies) en om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken (analytische cookies). Deze gegevens worden voor ons verzameld door Google Analytics.
Onderaan de startpagina van onze website vindt u een overzicht van de cookies die worden geplaatst. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle cookies verwijderen, die eerder zijn opgeslagen. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en instellingen van uw browser.
Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet (of niet correct) functioneren wanneer sommige cookie-instellingen in uw browser zijn uitgeschakeld.

Websites van derden
Als u via een link op onze website joriendevries.nl terechtkomt op een andere website, zijn wij niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met persoonsgegevens omgaat die u daar achterlaat. Wij adviseren u dan ook, altijd de privacyverklaring te lezen van de websites die u bezoekt.

Uw gegevens opvragen, wijzigen, verwijderen of overdragen
Wanneer u
–  wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd (‘recht op inzage’)
–  uw gegevens wilt wijzigen (‘recht op correctie’)
–  uw gegevens wilt laten verwijderen
–  uw gegevens wilt laten overdragen naar een ander elektronisch verwerkingssysteem
–  bezwaar wilt maken tegen de opslag van uw persoonsgegevens
stuurt u ons dan een brief of e-mail. De contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.
Ook hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Wijzigingen
Deze privacyverklaring wordt bijgewerkt wanneer nodig. Wij publiceren de actuele informatie op onze website en adviseren u dus regelmatig de privacyverklaring-versie te controleren.

Contactgegevens
Joriendevries.nl
Valtherlaan 204,
7815 BH Emmen
Email: info@joriendevries.nl
KvK: 82847517
Webshop vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB (Kor-regeling)

0
    0
    Mijn winkelmand
    Je winkelmand is leegTerug naar de winkel